เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน

มีนาคม 14, 2020

เอกสารประกอบการประเมิน เอกสารนำเสนอการประเมินสัมฤทธิผลใ […]

สรุปบุคลากร ไม่ถูกต้องเรียน

กุมภาพันธ์ 26, 2020

ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทา […]

สรุปการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน

กุมภาพันธ์ 26, 2020

การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน รวมทั้งหม […]

ผลการแสดงความพึงพอใจในการบริหารสถานศึกษา

กุมภาพันธ์ 26, 2020

ด้านผู้เรียน         ด้านครู   […]

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ

กุมภาพันธ์ 26, 2020

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ […]

โครงการส่งเสริมการอ่านและพัฒนาห้องสมุด

กุมภาพันธ์ 26, 2020

โครงการส่งเสริมการอ่านโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

ทะเบียนคุมการอบรม/สัมมนา/ประชุม ปีการศึกษา 2562

กุมภาพันธ์ 24, 2020

ทะเบียนคุมการอบรม2562

สรุปคะแนนพฤติกรรมนักเรียน

กุมภาพันธ์ 22, 2020

รายงานสรุปคะแนนพฤติกรรมนักเรียน เดือน พฤศจิกายน 2562 &# […]

สรุปการลงเวลามาเรียน

กุมภาพันธ์ 22, 2020

รายงานสรุปสถิติการลงเวลามาเรียน เดือน พฤศจิกายน 2562 รา […]

อนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

กุมภาพันธ์ 21, 2020

คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชกา […]

เผยแพร่กิจกรรม บนวารสารออนไลน์ สพป.สฎ1

กุมภาพันธ์ 21, 2020

วารสารออนไลน์ เดือน ตค.-ธค.62

ข้อมูลเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ฯ ในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2563

กุมภาพันธ์ 20, 2020

แบบรายงานการรับนักเรียน 2563-2 แบบรายงานการรับนักเรียน […]

กพ.7 ผอ.และบุคลากร ด้านโทษทางวินัย

กุมภาพันธ์ 20, 2020

กคศ .16 _กพ.7 การลงโทษด้านวินัย

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ควบคุมนักเรียนทัศนศึกษา

กุมภาพันธ์ 14, 2020

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทัศนศึกษ […]

หนังสือขอเข้าแนะแนวการศึกษาต่อ รร.ดผ.

กุมภาพันธ์ 13, 2020

ตอบรับการแนะแนวจาก รร.ดผ

สรุปผลการอ่าน คำภาษาไทยพื้นฐาน ป.1-6

กุมภาพันธ์ 13, 2020

สรุปผลการอ่าน ภาษาไทยของนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเสียด

รายงานสรุปสถิติการลงเวลาปฏิบัติราชการ

กุมภาพันธ์ 13, 2020

รายงานสรุปสถิติการลงเวลาปฏิบัติราชการ เดือน พฤศจิกายน 2 […]

PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กุมภาพันธ์ 11, 2020

PLC ยกระดับผลสัมฤทธิ์

ส่งจดหมายแจ้งเด็กเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563

กุมภาพันธ์ 11, 2020

นำส่งให้ส่งเด็กที่อยู่ในความปกครองเข้าเรียน ป.1

การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน

กุมภาพันธ์ 10, 2020

แบบบันทึกการติดต่อผู้ปกครอง-แบบดล.4.2. กิติศักดิ์ แบบบั […]

ผู้เรียนมีความสุข

กุมภาพันธ์ 8, 2020

ข้อมูลการตอบกลับแบบสอบถามความพึงพอใจ

กุมภาพันธ์ 7, 2020

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา – Google ฟอ […]

คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ ประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Zip Grad

กุมภาพันธ์ 7, 2020

คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชกา […]

นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ

กุมภาพันธ์ 5, 2020

นำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.ชุมช […]

สรุปการระดุมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

กุมภาพันธ์ 4, 2020

สรุปการระดุมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา […]

แนะแนวศึกษาต่อ กับ สธ.2

กุมภาพันธ์ 3, 2020

โรงเรียนบ้านห้วยเสียดนำนักเรียนไปรับการแนะแนวจากโรงเรีย […]

คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ อบรม STEAM

กุมภาพันธ์ 3, 2020

คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชกา […]

หลักนิติธรรม ทำหน้าที่กรรมการกลางคุมสอบ ONET ม.3 62

กุมภาพันธ์ 1, 2020

ทำหน้าที่กรรมการกลางคุมสอบ ONET ม.3 62 สนามสอบวัดคีรีวง […]

หลักความรับผิดชอบ บัญชีลงเวลาการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการ

มกราคม 31, 2020

ผู้อำนวยการอภิเดช จิตรมุ่ง มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ […]

ผู้อำนวยการนิเทศครูผู้สอน แผนนิเทศครั้งที่ 8

มกราคม 30, 2020

แบบนิเทศครูผู้สอน ครั้งที่ 8-1 – Google ฟอร์ม แบบ […]

ตารางติว NT ป.3

มกราคม 29, 2020

ตารางติว NT ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6

มกราคม 27, 2020

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ 3 […]

ทุนการศึกษา ของมหาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

มกราคม 22, 2020

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรี […]

คณะนักศึกษาจากมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ามาช่วยปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์

มกราคม 18, 2020

คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้า […]

รับบริจาคเงินช่วยค่ายอาสาพัฒนา

มกราคม 18, 2020

โรงเรียนบ้านห้วยเสียดเปิดรับบริจาคเงินสบทุนการออกค่ายอา […]

เข้าร่วมงานวันครู 63

มกราคม 16, 2020

คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด เข้าร่วมงานวันครู 2563 ณ โร […]

หลักความรับผิดชอบ ผอ.อภิเดช จิตรมุ่งได้รับรางวัลผู้อำนวยการดีเด่น

มกราคม 16, 2020

รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีเด่นระดับเครือข่ายดอนสัก

หลักการมีส่วนร่วม ครูณัฐธีรา ทองสีนุช ได้รับรางวัลครูดีเด่น

มกราคม 16, 2020

คุณครูณัฐธีรา ทองสีนุช ได้รับรางวัลครูดีเด่นระดับอำเภอ

หลักความรับผิดชอบ ครูจารุวรรณ จันทร์เกิด ได้รับรางวัลครูดีเด่น

มกราคม 16, 2020

คุณครูจารุวรรณ จันทร์เกิด ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระ […]

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยเสียด 2563-2565

มกราคม 15, 2020

แผนพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       &nbsp […]

การตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)

มกราคม 14, 2020

การตรวจสอบแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.25 […]

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายอาสาพัฒนา “โครงการปันแสงให้น้อง”

มกราคม 10, 2020

คำสัง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายอาสาพัฒนา “ […]

ผู้ใหญ่ใจดีบริจาคเงินงานวันเด็ก

มกราคม 10, 2020

โรงเรียนบ้านห้วยเสียดได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีในก […]

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

มกราคม 6, 2020

คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1.2 […]

วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2.2563

มกราคม 4, 2020

วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2.2563  

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563

มกราคม 4, 2020

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนบนเว็บไซต์โรงเรียนและสื […]

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

มกราคม 3, 2020

พิมพ์รายงาน3063 พิมพ์รายงาน2963 พิมพ์รายงาน2863 พิมพ์รา […]

กิจกรรมพิชิต NT

มกราคม 3, 2020

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ได้จัดติว NT ให้กับนักเรียนชั้น ป […]

หลักความโปร่งใส รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน ปีงบประมาณ 63

ธันวาคม 31, 2019

SMSSรายงานเงินคงเหลือเดือนกันยายน62 SMSSรายงานเงินคงเหล […]

ทะเบียนจ่ายเงินปีงบประมาณ 63

ธันวาคม 29, 2019

SMSSทะเบียนจ่ายเงิน1 SMSSทะเบียนจ่ายเงิน2

สรุปผลการอ่าน ป1-3 เดือน มิถุนายนและเดือนพฤศจิกายน 2562

ธันวาคม 28, 2019

สรุปการอ่าน มิย พย 1.43 กราฟสรุปการอ่าน ป1-3 ระดับพอใช้ […]

ประชุมจัดงานประจำปีวัดสวนป่า

ธันวาคม 27, 2019

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านห้วยเสียด เข้าร่วมประชุมกับหมู่บ้า […]

สอบ Pre-Onet ป.6

ธันวาคม 27, 2019

การยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ >กิจกรรมสนุกกับวัฒนธรรม > Merry Christmas

ธันวาคม 27, 2019

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสเพื่อให้ […]

ขอพรจากพระ รับขวัญปีใหม่

ธันวาคม 27, 2019

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด นำคณะครูนักเรียนไปร่วมทำบุญเนื่อง […]

หลักคุณธรรม มอบเกียรติบัตรครูดีในดวงใจ

ธันวาคม 27, 2019

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดีในดวงใจ ผู้เป็นแบบอย่าง […]

สวัสดีปีใหม่ผู้มีพระคุณ ผู้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน

ธันวาคม 26, 2019

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด นำคณะนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ […]

ตารางติวโอเน็ต ป.6

ธันวาคม 25, 2019

ตารางติว ONET ประจำเดือน มกราคม 2563

รายงานผลการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านหัวหิน จังหวัดกาญจนบุรี

ธันวาคม 25, 2019

แบบรายงานผลการศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหัวหิน  

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562

ธันวาคม 25, 2019

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาประช […]

อบต.ดอนสัก ช่วยดำเนินการซ่อมไหล่ทาง

ธันวาคม 21, 2019

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เกิดภาวะฝนตกหนักน้ำกัดเซาะไหล่ […]