ประวัติความเป็นมา

ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านห้วยเสียด(BanHuaiSiat School)

วันสถาปนาโรงเรียน : 19/05/2509

สีประจำโรงเรียน :

     สี ทะเล (สีน้ำเงิน) หมายถึง แหล่งกำเนิดความดี และจะรักษาไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็ม
     สี ทอง (สีเหลือง) หมายถึง เป็นสิ่งที่มีคุณค่า แม้ว่าจะอยู่ในภาวะใด ย่อมมีคุณค่าประดุจทองคำ

อักษรย่อโรงเรียน : บ.ส.

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด  ที่ตั้ง  หมู่ ๙ ตำบลดอนสัก  อำเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานีเขต ๑ โทรศัพท์   Website bhs.tpp.ac.th เปิดสอนระดับอนุบาล ๒-๓ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านห้วยเสียดเริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนายถนอม วัชรสวัสดิ์ เป็นผู้บริหารคนแรก เดิมมีเนื้อที่จำนวน ๑๘ ไร่ ๐ งาน ๔๗ ตารางวา จัดหาโดย นายจำรัส นาคขำ อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านห้วยเสียด และนายเรียบ ชูประดิษฐ์ ร่วมกับชาวบ้านห้วยเสียด ซื้อมาเป็นเงิน ๕๐๐ บาท แล้วได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง ต่อมาในวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับที่ดินเพิ่มจากพระครูสุวรรณประดิษฐ์การ พระกิตติมงคลพิพัฒน์ ( หลวงพ่อจ้อย ) ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๒ ไร่ ๐ งาน ๓๐ ตารางวา

 

ติดต่อประสานงาน

117/1 ม.9 บ้านห้วยเสียด ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี 84220

อีเมล์ 84010096@surat1.go.th

โทร 0866894050 ผอ.อภิเดช จิตรมุ่ง

เลขผู้เสียภาษีอากร 0994002518568

 

แผนที่โรงเรียน

 

 

Facebook Comments