ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง อบต.ดอนสักและชาวบ้าน บ้านห้วยเสียด

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเสียดขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชาวบ้านบ้านห้วยเสียด ที่มาช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน

Facebook Comments