คณะครูไปเยี่ยมบ้านชี้แจงและแนะนำการเรียนด้วย DLTV

ขอบขอบคุณผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือในการทดลอง การเรียนออนไลน์ ถ้าหากสถานการณ์โรคโควิค 19 ไม่คลี่คลาย จะได้ใช้วิธีนี้ในการจัดการเรียนการสอน

Facebook Comments