คำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง

ในการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLTV

ไม่ต้องซื้อ TV ไม่ต้องซื้อ โทรศัพท์ ไม่ต้องเติมเน็ต เอาที่มีอยู่แล้ว ช่วยนักเรียนไปด้วยกัน รร.ไปทิ้งนักเรียนแน่นอนครับ

Facebook Comments