แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน

เนื่องด้วยวันที่ 18 พค.63 – 30 มิย.63 จะมีการทดลองจัดการเรียนการสอนที่บ้าน ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

Facebook Comments