แบบทดสอบความมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู เครือข่ายโรงเรียนดอนสัก

เรียนเชิญคุณครู เข้าร่วมแบบทดสอบความมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู ของเครือข่ายโรงเรียนดอนสัก สอบผ่าน 80% ได้รับเกียรติบัตรผ่านอีเมล์ทันที

>>คลิกที่นี่เลยเข้าทดสอบ

Facebook Comments