มอบทุนการศึกษา ของมหาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียดจำนวน 4 ทุนทุนละ 500 บาทรวมเป็นเงิน 2,000 บาท

Facebook Comments