ขอขอบคุณ อาจารย์และคณะนักศึกษาจากมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ขอขอบคุณ อาจารย์และคณะนักศึกษาจากมหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอุตสาหกรรม เข้ามาช่วยปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ สนามเด็กเล่นและระบบไฟฟ้าให้กับโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ตามโครงการปันแสงให้น้อง ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ

Facebook Comments