จิตอาสา 904 ณ รร.บ้านห้วยเสียด

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ขอขอบคุณจิตอาสา 904 อำเภอดอนสัก เข้ามาช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความปลอดภัยและความสวยงามขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

Facebook Comments