ผอ.ดำริ รร.ปากแพรกวิทยาคม มาเยี่ยม

ท่าน ผอ. ดำริ แห่งโรงเรียนปากแพรกวิทยาคม มาเยี่ยมเยียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเสียด พร้อมมอบของขวัญให้เนื่องในโอกาสปีใหม่ทางโรงเรียนบ้านห้วยเสียดขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

Facebook Comments