สอบ Pre-Onet ป.6

วันนี้นักเรียนชั้น ป.6 สอบ Pre-Onet เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อย ที่ต้องพัฒนาในแต่ละตัวชี้วัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Facebook Comments