ขอพรจากพระ รับขวัญปีใหม่

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด นำคณะครูนักเรียนไปร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่และขอพรจากพระให้โรงเรียนของเราอยู่ร่วมกับชุมชนบ้านห้วยเสียดตลอดไป

Facebook Comments