กิจกรรมคัดเลือกครูดีในดวงใจ 2562

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคุณครูในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนบ้านห้วยเสียดได้จัดกิจกรรมคัดเลือกครูดีในดวงใจ ปีพศ. 2562 โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการคัดเลือก

Facebook Comments