นักเรียนไปสวัสดีปีใหม่ผู้มีพระคุณ ผู้บริจาคที่ดินให้โรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด นำคณะนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปมอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุตรหลานของผู้มีพระคุณ  นายเรียบ ชูประดิษฐ์ผู้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียนบ้านห้วยเสียด 

Facebook Comments