ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2562

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย วาระการประชุมสำคัญ 1 ปัญหาสุขภาพนักการ 2 การจัดกิจกรรมวันเด็ก 3 การจัดค่ายอาสาของนักศึกษา

Facebook Comments