มอบทุน มลธ.วิภาวดีรังสิตและเงินปัจจัยยากจนพิเศษ

โรงเรียนบ้านห้วยเสียดได้ดำเนินการมอบทุนจากมูลนิธิวิภาวดีรังสิตให้กับนักเรียน 2 คน และได้ดำเนินการมอบเงินปัจจัยยากจนพิเศษให้กับนักเรียนจำนวน 11 คน

Facebook Comments