เข้าร่วมกิจกรรมรับพระบรมพระฉายาลักษณ์กับ อบต.ดอนสัก

โรงเรียนบ้านห้วยเสียดได้เข้าร่วมกิจกรรมรับพระบรมฉายาลักษณ์ที่ อบต.ดอนสัก จัดขึ้นณโรงเรียนชุมชนหาดนางกำ

Facebook Comments