ชาวบ้านห้วยเสียดร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ขอขอบคุณผู้ใหญ่ปัญญาและชาวบ้าน บ้านห้วยเสียด ที่มาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

Facebook Comments