โรงเรียนบ้านห้วยเสียดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนบ้านห้วยเสียดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติทำบุญตักบาตร ร่วมกันปฏิญาณตนและบำเพ็ญประโยชน์ถวายแด่ในหลวง ร. 9

Facebook Comments