กิจกรรมพิชิตโอเน็ต เช้านี้กับวิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนบ้านห้วยเสียดได้ดำเนินการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมพิชิต o-net ซึ่งในวันนี้เริ่มเรียนวันแรก กับวิชาคณิตศาสตร์

Facebook Comments