ศึกษานิเทศก์ เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยเสียดขอต้อนรับศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดยการนำของท่าน ศน.นลิน และ ศน.อรัญญา 

Facebook Comments