โรงพยาบาลดอนสัก เข้ามาฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆ

ขอขอบคุณโรงพยาบาลดอนสักเข้ามาฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆชั้นป 1 และชั้นป 6 เพื่อป้องกันบาดทะยัก

Facebook Comments