ขอขอบคุณ อบต.ดอนสัก ช่วยดำเนินการซ่อมไหล่ทาง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เกิดภาวะฝนตกหนักน้ำกัดเซาะไหล่ทาง ทางเข้าประตูโรงเรียนทำให้เกิดความเสียหาย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 อบต.ดอนสัก ให้การช่วยเหลือโดยนำเครื่องจักรหนักรถหน้าตักหลังขุดมาช่วยซ่อมแซมไหล่ทางที่ชำรุด ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ

Facebook Comments